قیمت سکه طلا - قیمت سکه از سال 57 تاکنون - آمار نرخ سکه از سال 1357 تا سال 1397


کلیه عکس های سایت را به سهولت دریافت کنید مبل ها بازی آنلاین لرد ها [cycloneslider id ="10930"]


قیمت سکه طلا – قیمت سکه از سال ۵۷ تاکنون – آمار نرخ سکه از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۷

قیمت سکه طلا – از سال ۵۷ تا سال ۹۷ –

با توجه به تورم های سالیان گذشته و سال ۹۷ قیمت سکه با رشد فزاینده ای روبه رو بوده است.

چنانچه مشاهده می شود:

قیمت سکه طلا در سال ۱۳۵۷ به مقدار ۴۲۰ هزار تومان بوده است که در حال حاضر طعم سکه ۴/۵۰۰/۰۰۰ را نیز بازار ایران چشیده است.

با ما در ادامه همراه باشید. 

آیا قیمت سکه طلا نسبت به سالیان گذشته افزایش داشته؟

قیمت سکه از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۷ چه میزان افزایش داشته است؟

در جدول زیر شما شاهد قیمت سکه طلا از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۷ هستیم.

سکه طلا در سال ۱۳۵۷  نرخی به میزان ۴۲۰ هزار تومان داشته است.

با گذشت هر چند سال مثلا ۳ یا ۴ سال با توجه به آمار مشاهده می شود سکه طلا به میزان دو یا سه برابر جهش قیمت داشته است.

تاکنون یعنی در سال ۱۳۹۷ قیمت سکه به میزان ۴/۵۰۰/۰۰۰ هم رسیده است.

سوالی که مطرح می شود این است: 

آیا روند افزایش قیمت سکه طلا همچنان ادامه خواهد داشت یا ما شاهد سیر نزولی قیمت سکه طلا خواهیم بود؟

شما می توانید نمودار این جدول را نیز در ذیل جدول مشاهده نمایید.

قیمت  سکه به تومانسال
۴۲۰۱۳۵۷
۱۳۰۰۱۳۵۸
۲۴۰۰۱۳۵۹
۳۵۰۰۱۳۶۰
۳۵۰۰۱۳۶۱
۳۵۰۰۱۳۶۲
۳۹۰۰۱۳۶۳
۴۴۰۰۱۳۶۴
۶۵۰۰۱۳۶۵
۱۱۲۵۷۱۳۶۶
۹۳۹۱۳۶۷
۱۰۹۲۲۱۳۶۸
۱۲۰۰۰۱۳۶۹
۱۲۴۰۰۱۳۷۰
۱۲۴۰۹۱۳۷۱
۱۶۰۰۰۱۳۷۲
۳۰۰۰۰۱۳۷۳
۴۰۰۰۰۱۳۷۴
۴۱۰۰۰۱۳۷۵
۳۶۰۰۰۱۳۷۶
۴۵۰۰۰۱۳۷۷
۵۸۰۰۰۱۳۷۸
۶۰۰۰۰۱۳۷۹
۶۰۰۰۰۱۳۸۰
۶۹۰۰۰۱۳۸۱
۸۶۰۰۰۱۳۸۲
۱۰۴۰۰۰۱۳۸۳
۱۲۲۰۰۰۱۳۸۴
۱۶۷۰۰۰۱۳۸۵
۱۹۰۰۰۰۱۳۸۶
۲۳۰۰۰۰۱۳۸۷
۲۸۸۰۰۰۱۳۸۸
۴۳۵۰۰۰۱۳۸۹
۶۳۰۰۰۰۱۳۹۰
۹۱۰۰۰۰۱۳۹۱
۱۰۵۰۰۰۱۳۹۲
۹۴۶۰۰۰۱۳۹۳
۹۳۶۰۰۰۱۳۹۴
۱۱۷۱۰۰۰۱۳۹۵
۱۷۹۵۰۰۰۱۳۹۶
۲۷۰۰۰۰۰۱۳۹۷ خرداد
۳۸۰۰۰۰۰۱۳۹۷ مرداد
۴۵۰۰۰۰۰۱۳۹۷ شهریور 

نمودار قیمت سکه از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۷ در نمودار زیر مشاهده می شود.
بدون نظر

ثبت نظر

منتظر پاسخ هستم

 


صفحه 1 از 11

Copyright (C) 2010-2015 p30pic.com All rights reserved

حق کپی رایت محفوظ ... این سایت تابع قوانین کشور زیبای ایران می باشد

X close
Xclose
فروش مبلمان مدرن امسال