مژده مژده


* عزيزاني كه درخواست درج تبلیغات در  سابت بزرگ پی سی پیک داشته باشند*

تعرفه ها به شرح زیر می باشد

 

كلاس و مكان بنر  ابعاد بنر نمايش در کل صفحات     هزينه ماه تومان

B 468-60  90 روز کامل
190,000
‍C پایین 468-60  90 روز کامل

190,000
 بالاD 120-240  90 روز کامل

190,000
پايينD 120-240  90 روز کامل

190,000
جایگاه E 120-120  90 روز کامل

190,000

برای درج آگهی فرم زیر را کامل نمایید

کاناپه تخت شو