بایگانی‌های خواندنی ها - صفحه 7 از 7 - دانلود عکس و تصاویر در پی سی پیککلیه عکس های سایت را به سهولت دریافت کنید مبل ها بازی آنلاین لرد ها [cycloneslider id ="10930"]


شعر سار و خفاش

sar-khofash

عاشق پرنده ای شده بودم نامش سار بود
سه شب بی قفس در خانه من آزاد بود
شاید به چشم هر کس سار سیاه و زشت است
دوستدار کردا و هوشش بودم و هر چه هست
عاقبت بر اثر غفلت مرد
مرگ او خاطر می آزرد

مادرم اندوه و گریه مرا میدید
برای دل من از هر باغ گل میچید
گفتم زیبایی گل در نگاهم هیچ است
وقتی سار من خفته در خاک پست
مادرم گفت پرنده لاغر و سیاه کثیفی آن سار بود
اگر زنده در کنارت می ماند از وفایش میبود
پس از دل برون ریز بسپار سار به فراموشی
سار بی وفا که خود را کشت در خاموشی

به خاطر مرگ آن سار هر کسی مقصر میپنداشتم
از پزشک و نزدیکان هر چه به نزدم داشتم
به مادرم گفتم تو بودی سارم کشتی
شاید آن کار اخرت دل شکست حرف های درشتی

روزی پرنده سیاه دیگری را گفت برایت یافتم
زود با من بیا ببین چه قفس زیبایی برایش بافتم
همچون سار تو سیاه و نحیف و خوشگل
پر ها و ظاهرش همچون سار مینشیند بر دل
آن روز به همراهش رفتم
دل تنگ سار به آنجا میرفتم
اما او شبیه سار من نبود
یاد آن پرنده دوباره خاطرم می آزرد
پرنده جدید میگفت من آنم
با صدا التماس بگذار بمانم
برو من عاشق سارم حرف ها را گفتم
اما تا منزل آن پرنده نشست بر پشتم

مدتی گذشت به یاد آن سار قدیم او را پذیرفته بودم
چون پرش سیاه بود آن پرنده را نیز سار نهاده بودم
….
همه چیز در خانه برایش ساختم
از هر لانه و دانه هزاران برایش ساختم
او را به چشم آن سار دوست میداشتم
بدی و کج خلقی و ظلم او نیک میپنداشتم
با فریب خود تصور میکردم سار من این است
آن ساری که سالها خفته بود در خاک پست
——
اما در حقیقت پرنده جدید سار نبود
پرهایش سیاه و لاغر اما دلباب نبود
این پرنده جدید فقط خفاش سیاهی بود
بلای جان چون افت و بیماری بود
——-

گفتم خدایا خفه در گور زنده ساز با خود بد کردم
شب ها بر گور سار گریه ها میکردم
به حال روز خود گریه این خفاش سارم نیست
ای سار خفته در خاک باز آیی توانی در من نیست

ای سار بدان به ظاهر زنده اما در گورم

هنوز آن پر سیاه به جا مانده می بویم
به یاده آن سار مدتها خفاش تحمل کردم
از گور برون آی به خاطر تو چنین میکردم
باز آیی و آن لانه  خود را پس گیر
یا مرا چون خود به خاک بر و جانم گیر
——

شعر داستان یک پرنده

شعر داستان یک پرنده

 

Bird-lyrics

پرنده ساکت و خاموشی آمد به خانه من
بال هایش زخمی و با تردید نگاه میکرد بر من
ابتدا جیک جیک و صدا و زبانش نامفهوم
با دهان خود غذا میریختم در آن منقار و حلقوم
کم کم صدایش آشکار شد و فهمیدم معنی آن
جیک جیک مبدل گشت به زبان انسان
ذهنش چون خورشید و قلبش چون ماه
از پرتو صدایش می تابید بر ما
شبی مرا گفت منتظر بمان و استوار چون دیوار
سریع باز میگردم و محو بشود این غم و بار
لانه خود را خواهم ساخت در میان خانه تو
می خواهم بمانم همیشه در کنار تو

گفتا بگذار امشب به آسمان پر بکشم
تکه ای از پل یا هر چیز چوبین  شکنم
خرده چوب از این سو آن سو خواهم یافت
منتظر باش از آن لانه ای خواهم بافت
قول ها داد و قول ها گرفت از ما
می خواهد بسازد لانه ای در خانه ما

گفتم بگذار با هم برویم یا روز برو بهتر میدانم
ای پرنده در شب و دیر وقت به مصلحت نمی دانم
برای او داستان ها گفتم از شکارچی و شغال
از موجودات دروغگو و بد و حتی رمال
گفتا صبر و تحملم کم و زودتر باید بروم
تا هر چه سریعتر به ساخت لانه ام برسم

پرواز کنان برفت و ماندم در بی خبری
بیدار و منتظر از شب و تا صبح سحری
پر کشید و رفت و یادش بجا ماند در خانه دل
خاموش بگشت آن همه شور شعف در منزل

صبح ها و شب ها خاطرم آشفته بود
آن پرنده در کجا بنهفته بود

مدتی بعد به بازار پرنده فروشان رفتم
از دیدن او در قفس صیاد بسیار آشفتم

گفتا به هنگام پرواز به زیر پایش دید چند دانه
او که میرفت به یافتن چوب برای لانه
آن شب به روی زمین نشست برای خوردن دانه
عده ای شکارش کردند بسیار استادانه

آن دزد های شبرو آشفته حال
پرش چیدند و در قفس پرچمش کردند بر دیوار
گفتا عاقبت او از من نهان
چون پر و بال او کوتاه و صدایش پنهان
معصوم بیگناه با دلی پر خون
فریبش دادند آن کور دلان مجنون

ابتدا خشمم از او بسیار زیاد
چون به او گفته بودم داستان ها از انسان و صیاد
گفتم توانم آزادی تو را از قفس بخرم
دوباره تو را به آن خانه ببرم
خروار خروار چوب اوردم در آن خانه
اکنون میتوانی بسازی در هر کجایش یک لانه
پرنده گفتا اکنون لیاقت من این است
بمانم زیر دسته شکارچیان حقه باز و پست
گفتم بگو برایت چه کنم
اکنون توانم این قفس پرنده را بخرم
اجازه ای نداد و سکوت میکرد
با قهر و سکوتش پشت به من میکرد
گفتا برو نیازی ندارم به تو وآن خانه
نگران من نباش در قفس هست انوع هر دانه
نگاهش کردم گویی او آن پرنده نبود
صبح و شب نوایی خوش برای من می سرود
ناراحت از گفتار  از پیشش رفتم
و او نیز ناراحت از من چون تنها میرفتم

 

ارسال اشعار به پی سی پیک با ایمیل زیر

mynatilos  @  gmail . com
صفحه 7 از 71234567

Copyright (C) 2010-2015 p30pic.com All rights reserved

حق کپی رایت محفوظ ... این سایت تابع قوانین کشور زیبای ایران می باشد

X close
Xclose
فروش مبلمان مدرن امسال