برای مشاهده عکس ها در اندازه بزرگ و دانلود تصاویر بر روی تصویر مورد نظر خود کلیک کنید

عکس از انواع عروسک های سنتی و دست ساز

هر مجموعه تصاویر شامل چندین تصویر متفاوت و زیبا با کیفیت بسیار عالی است ، پس از کلیک بر روی تصویر مورد نظر خود با انتخاب گزینه Next تصویر جدیدی برای شما بار گذاری می گردد

تصاویر این مجموعه عبارتند از :

عروسك دست ساز از انسان
عروسك دستي براي مردم شناسي
عروسك دست ساز مردم در دوره هاي تاريخي
عروسك دستي با نمايش لباس محلي
لباس محلي در عروسك دست ساز
خيال در عروسك دست ساز
فرهنگ هر قوم با عروسك دست ساز
نمايش انسان در قالب عروسك هاي دستي
چوپان عروسكي با هنر دست
رنگ ها در فرهنگ هاي مختلف با عروسك سنتي
فرهنگ قوم ها با عروسك دست ساز
قصه و عروسك دست ساز
نوزاد عروسكي با هنر دست
عروسك سنتي با لباس بزرگ و زيبا
نمايش لباس در قالب عروسك سنتي
عروسك دستي ملل مختلف
فرهنگ شناسي با عروسك
عروسك دستي
قصه هاي عاميانه با عروسك هاي دست ساز
عروسك و قصه
معرفي لباس و فرهنگ با عروسك سنتي هر قوم
عروسك دست ساز و سنتي با معرفي فرهنگ ها
عروسك سنتي و نمادها
عروسك سنتي براي ثبت تاريخي قصه ها
عروسك سنتي با معرفي لباس در دوره هاي مختلف
مردم سنتي با عروسك سنتي
اقوام در قالب عروسك
كودكان و عروسك سنتي
لباس و عروسك
عروسك سنتي معرف لباس سنتي
لباس سنتي در عروسك دست ساز
عروسك جوانان قديم و سنتي
آشنايي اقوام با عروسك دست ساز
قصه ها و عروسك محلي
داستان فرهنگ لباس و عروسك دست ساز
كودكان با عروسك
عروسك سنتي مناسب كودكان
قوم شناسي با عروسك سنتي
ملل و عروسك سنتي
عروسك دست ساز سنتي
زيبايي عروسك سنتي
لباس در عروسك دست ساز
زندگي مردمان گذشته در قالب عروسك
عروسك و قصه هاي شنيدني
عروسك سنتي اسكيموها
قوم ها با عروسك و لباس سنتي
موزه مردم شناسي با عروسك هاي سنتي
رنگ شاد كودكانه با عروسك سنتي
رنگ ها در عروسك سنتي

کاناپه تخت شو