براي بدست آوردن حداكثر ماده خشك وهمچنين حفظ پروتئين خوب با سطح انرژي بالاتر ، بهتر است گياهان در مرحله ابتدايغلاف بندي درست قبل از آنكه گلها ريزش كنند ، از محل ريزش برگها بريده شوند . اكثرتوليد كنندگان علوفه كلزا اظهار مي دارند كه عدل بندي اين گياهان در رطوبت مناسبمشكل است و پيشنهاد مي كنند كه عدل هايي ساخته شود كه مشكلات ضا يعات علوفه راكاهش دهد و همچنين خرد كردن علوفه خشك، تضمين مناسبي براي خشك شدن يكنواخت است . كلزاوخردلهمچنين ميتوانند به عنوان علوفه قصيلي (سيلويي)مطرح شوند . در اين گياهان ميزانرطوبت در زمان برداشت بالا است (80-75درصد ) پلاسيده شدن علوفه سبز در زير65 در صدرطوبت مشكل است و اگر رطوبت در هنگام سيلو كردن بالاي 70 درصد باشد ، مشكلاتي درعلوفه سيلوشده بوجود مي آيد . خرد كردن فرآيند (خشك شدن )علوفه را تسريع خواهدنمود . بعضي از توليد كنندگان علوفه سيلويي نتايج خوبي بدست آوردند زماني که سيلوعلوفه كلزا یا خردل با لايه هاي متناوب از كلزا و غلات كه بصورت قصيلي (تر) برداشتشدند ،پر شده بود . و در هنگام تغذيه دام ها لايه ها يا يكديگر اختلاط يافتند .همچنين تجمع باكتري هاي تلقيح كننده در علوفه سيلو شده ممكن است براي گياهاني كهكربوهيدرات محلول كمي دارند ،مفيد باشد .

انواع مزارع کشاورزی ، یونچه و علوفه و گندم و برنج

برای مشاهده عکس ها در اندازه بزرگ و دانلود تصاویر بر روی تصویر مورد نظر خود کلیک کنید
هر مجموعه تصاویر شامل چندین تصویر متفاوت و زیبا با کیفیت بسیار عالی است ، پس از کلیک بر روی تصویر مورد نظر خود با انتخاب گزینه Next تصویر جدیدی برای شما بار گذاری می گردد

بعضي از توليد كنندگان علوفه معتقدند كهدامها فقط از يك نوع علوفه كلزا تغذيه شوند واگر علوفه خشك باشد بهتر است . دراينجا ذكر اين نكته ضروري است كه فقط 50 تا 60 درصد از كل تغذيه روزانه دامها ازعلوفه خشك كلزا يا خردل مجاز مي باشد و بيشتراز اين درصد توصيه نمي شود زيرا دراثر رژيم غذايي طولاني مدت دامها از اين منبع غذايي ، ممكن است شرايطي كه كم خونيهمو ليتيك ناميده ميشود ،توسعه يابد . تغذيه نزديك به 50 درصد يا كمتر از علوفهكلزا يا خردل در رژيم غذايي روزانه دامها از كم خوني هموليتيك جلوگيري مي كند .تغذيه گاوها از علو فه هاي خانواده براسيكا در دوره هاي طولاني مدت ممكن است بهمقدار ناچيز مانع از جذب مواد معدني مخصوصاً مس و سلنيوم شود بنابراين اطمينان ازوجود مقادير توصيه شده مواد معدني مخصوصاً مس و سلنيوم در جيره غذايي گاوها،ضروريمي باشد . همچنين به مقادير ناچيز باعث معدني شدن نمك و مكمل هاي معدني مانند مس وسلنيوم ميشود .اين ماده (مس و سلنيوم) بايد به نسبت هاي لازم به محتويات علوفهخانواده براسيكا اضافه شود . اطلاعات نشان ميدهد كه كلزا مي تواند منبع غذايي خوبيبراي دامها باشد

تصاویر این مجموعه عبارتند از :

عکس مزرعه و محصول برداشت شده
زمین کشاورزی و علوفه های درو شده
نمایی از زمین زراعی و علوفه های آن
منظره آسمان زمین کشاورزی
زمین ناهموار کشاورزی و آسمان آبی در عکس
منظره زمین های زراعی ناهموار در عکس
عکس علوفه های بسته بندی شده در زمین
عکس علوفه های گرد و بسته شده بعداز برداشت
دانلود عکس از کشاورزی و برداشت محصول
عکس علوفه به صورت دایره برای دانلود
عکس علوفه های جمع آوری شده در زمین زراعی
عکس زمین زرد پس از درو
عکس زمین کشاورزی در کوهپایه و علوفه های درو شده
منظره دیدنی از کوهستان سفید و آبی در زمین زراعی
منظره دیدنی از طبیعت و کشاورزی و هوای تازه
زمین کشاورزی پس از برداشت محصول
نمایی از زمین کشاورزی بعداز درو
عکس از زمین کشاورزی با محصول زرد رنگ برداشت شده
عکس علوفه دامی در میان مزرعه
مزرعه زرد و وسیع با علوفه