برای وصول مهریه به چه ارگانی باید مراجعه نمود ؟

مهریه را کی داده و کی گرفته از چه دوره ای شکل گرفت ؟

وصول مهریه از طریق اداره ثبت اسناد بهتر است یا از طریق دادگستری ؟

اجرائی شدن مهریه از طریق اداره ثبت ، پایداری هر چه بیشتر کانون خانواده

 

در سال 1396 قوانین اجرائیات و وصول مهریه بهبود یافت ، به طوری که زوجه برای دریافت مهریه و مطالبه حقوق خود بجای ورود به دادگستری و شکایت مستقیم از همسر خود که باعث کدورت و دلخوری می شد می تواند خودش شخصا به دفاتر ثبت مراجعه نموده و با در دست داشتن سند ازدواج حق مهر خود را از طریق دفاتر ثبت اسناد مطالبه نماید

ثبتی شدن مهریه نان وکلای سود جو را آجر کرد

vakilhaye-sodjo

منظور ما از وکلای سودجو ، اشخاص سود جویی است که از دانش خود در جهت صرفا منافع شخصی خود و ضربه زدن به دیگران استفاده می نماید همان طور که می دانید پیشه وکالت از پیشه های نیک است که کریمخانه زند خود را با افتخار وکیل الرعایا  می نماید

ثبتی شدن مهریه حق وصول مهریه را هر چه راحتر می کند به طوری که چنانچه زوج اموال معقولی و ثبتی در اختیار داشته باشد زوجه می تواند از طریق ثبت مطالبه نماید ، بدیهی است زوج چنانچه هیچ اموالی نداشته باشد قطعا اموال نداشته را نمی تواند به نام کسی بزند و زوجه نیز که اگاه است زوج اموالی در اختیار ندارد قطعا نمی تواند مطالبه چیز نداشته را نماید

در قدیم ایام آن ضرب و المثل کی مهریه را داده و کی گرفته در بین عوام مردم باب بود ، البته در زمان قرار دادن مهریه از آنجایی که بحث پول و مادیات در شروع عقد قرار داد یک ازدواج ناپسند و نامیمون بود ، این ضرب و المثل باب شد تا کمی از تلخی حقیقت ماجرا بکاهد که مهریه را هم میدهند و هم میگیرند ، اگر قرار به اعطای مالی نباشد پس اصل واگذاری آن نیز معنایی ندارد اما جوانان بی تجربه که چشم و دلشان توسط عشق کور شده بود با چشمانی مملو از عشق به هر رقمی در هنگام عقد و ازدواج آری میگفتند که مهریه های سنگین چندین میلیونی گرفته تا شمش طلا و چند میلیاردی ختم میشد

پس از بروز هر مشکل کوچکی چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه مینمود یا خدای ناکرده با یک وکیل سودجو روبرو میشد ، بعضی از اشخاص بجای  اینکه وکیل صلح و دوستی اشتی بین زن و شوهر باشند و یا کمکی برای زندگی دو نفر باشند منافع خود را در بین طلاق زن و شوهر می دیدند  ، از این رو قرار داد های سنگینی در بین داستان های مهریه بین وکلای سودجو  و زوجه برقرار میشد به عنوان مثال کمسیون حق وکالتیک وکیل بین ده تا سی درصد مهریه معین میشد و بعضی وکلا نیز در قرار داد خود درج می نمودند چنانچه موفق به وصول مهریه بشوند ، بیست تا سی درصد کل مهریه متعلق به آنان خواهد بود از این رو این اشخاص کلیه توان و اجرائیات خود را به سمت زوج هدف می گرفتند و سعی مینمودم به هر راهی است به آن کمسیون نهایی برسند ، در قدیم بر طبق امار 90 درصد کسانی که مهریه را از طریق دادگستری به اجرا در می گذاشتند و پای زوج را که سرپرست و نگهبان خانواده بود به دادگستری باز میکردند دیگر این اشخاص نمی توانستند با یکدیگر زندگی نمایند و ازدواجشان صرفا به دلیل مطالبه مهریه به طلاق ختم میشد اما قانونگذاران محترم با بررسی دقیق امار روند اجراییه مهریه را بر مبنای اداره ثبت اسناد قرار داده اند که چنانچه زوجه بخواهد مهریه خود را مطالبه نماید خودش به تنهایی بدون نیاز به وکیل به اداره ثبت مراجعه نموده و در صورت دارا بودن زوج به اموال ، آن بدهی سریعا به زوجه واگذار گردد ، پس از اجرا شدن این طرح امار طلاق به شدت کاهش یافت

که در مطالب بعدی به شرح و برسی بیشتر خواهیم پرداخت .