شعر سار و خفاش


کلیه عکس های سایت را به سهولت دریافت کنید مبل ها بازی آنلاین لرد ها [cycloneslider id ="10930"]


شعر سار و خفاش

sar-khofash

عاشق پرنده ای شده بودم نامش سار بود
سه شب بی قفس در خانه من آزاد بود
شاید به چشم هر کس سار سیاه و زشت است
دوستدار کردا و هوشش بودم و هر چه هست
عاقبت بر اثر غفلت مرد
مرگ او خاطر می آزرد

مادرم اندوه و گریه مرا میدید
برای دل من از هر باغ گل میچید
گفتم زیبایی گل در نگاهم هیچ است
وقتی سار من خفته در خاک پست
مادرم گفت پرنده لاغر و سیاه کثیفی آن سار بود
اگر زنده در کنارت می ماند از وفایش میبود
پس از دل برون ریز بسپار سار به فراموشی
سار بی وفا که خود را کشت در خاموشی

به خاطر مرگ آن سار هر کسی مقصر میپنداشتم
از پزشک و نزدیکان هر چه به نزدم داشتم
به مادرم گفتم تو بودی سارم کشتی
شاید آن کار اخرت دل شکست حرف های درشتی

روزی پرنده سیاه دیگری را گفت برایت یافتم
زود با من بیا ببین چه قفس زیبایی برایش بافتم
همچون سار تو سیاه و نحیف و خوشگل
پر ها و ظاهرش همچون سار مینشیند بر دل
آن روز به همراهش رفتم
دل تنگ سار به آنجا میرفتم
اما او شبیه سار من نبود
یاد آن پرنده دوباره خاطرم می آزرد
پرنده جدید میگفت من آنم
با صدا التماس بگذار بمانم
برو من عاشق سارم حرف ها را گفتم
اما تا منزل آن پرنده نشست بر پشتم

مدتی گذشت به یاد آن سار قدیم او را پذیرفته بودم
چون پرش سیاه بود آن پرنده را نیز سار نهاده بودم
….
همه چیز در خانه برایش ساختم
از هر لانه و دانه هزاران برایش ساختم
او را به چشم آن سار دوست میداشتم
بدی و کج خلقی و ظلم او نیک میپنداشتم
با فریب خود تصور میکردم سار من این است
آن ساری که سالها خفته بود در خاک پست
——
اما در حقیقت پرنده جدید سار نبود
پرهایش سیاه و لاغر اما دلباب نبود
این پرنده جدید فقط خفاش سیاهی بود
بلای جان چون افت و بیماری بود
——-

گفتم خدایا خفه در گور زنده ساز با خود بد کردم
شب ها بر گور سار گریه ها میکردم
به حال روز خود گریه این خفاش سارم نیست
ای سار خفته در خاک باز آیی توانی در من نیست

ای سار بدان به ظاهر زنده اما در گورم

هنوز آن پر سیاه به جا مانده می بویم
به یاده آن سار مدتها خفاش تحمل کردم
از گور برون آی به خاطر تو چنین میکردم
باز آیی و آن لانه  خود را پس گیر
یا مرا چون خود به خاک بر و جانم گیر
——
بدون نظر

ثبت نظر

منتظر پاسخ هستم

 


صفحه 1 از 11

Copyright (C) 2010-2015 p30pic.com All rights reserved

حق کپی رایت محفوظ ... این سایت تابع قوانین کشور زیبای ایران می باشد

X close
Xclose
فروش مبلمان مدرن امسال